Under våren 2024 förhandlar vi om sex olika kollektivavtal inom den privata sektorn. På den här sidan kan du följa hur förhandlingarna om ditt eget kollektivavtal framskrider. Vi inleder förhandlingarna i god tid innan avtalen löper ut, takten blir alltid snabbare då vi närmar oss slutdatum.

Kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen förhandlas med SuPer och Erto (Sote rf), de övriga fem är avtal mellan Tehy och arbetsgivaren.

Avtal som upphör 31.3.2024

  • Kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy.
  • Kollektivavtalet mellan PlusTerveys Hammaslääkärit Oy och Tehy.

Avtal som upphör 30.4.2024

  • Hälsoservicebranschens kollektivavtal (Sote rf).
  • Kollektivavtalet för akutvårdsbranschen, Tehy.
  • Kollektivavtalet mellan FinnHEMS Lentopalvelut Oy, FinnHEMS Oy och Tehy rf.

Vad gäller kollektivavtalet för SHVS hölls endast löneförhandlingar. En avtalslösning nåddes 26.2.

Mål för förhandlingarna

Vårt viktigaste mål för den privata sektorns förhandlingar är löneuppgörelser som tryggar såväl köpkraften som branschens dragnings- och hållkraft. Vi strävar också efter förbättringar som utvecklar tehyiternas arbetshälsa. Målen för förhandlingarna har förberetts i samarbete med fackavdelningar och samarbetsmedlemsorganisationer.

Detaljerad information om målen får du genom att delta i våra medlemskvällar, som ordnas flera gånger under våren.

Förhandlingsomgångens framsteg per kollektivavtal

Aktuellt

Bloggar, meddelanden och nyheter om förhandlingsomgången.

Kuvituskuva

Kom med!

Vi vill förbättra vår lön och förhållandena på våra arbetsplatser. Tillsammans är vi modiga och villiga att agera när det behövs.