Ibland kan arbetsgivaren inte erbjuda arbete under semestern. Det kan exempelvis vara fråga om att tandläkaren har semester eller att arbetsplatsen är stängd. I första hand bör situationen lösas genom att arbetstagaren tar ut sin semester samtidigt.

Arbetsgivaren kan utreda om det finns arbete i någon annan enhet eller om arbetstagaren kan utföra något annat ersättande arbete. Om detta inte går att ordna kan arbetsgivaren permittera arbetstagaren.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en obetald ledighet, under vilken arbetstagaren inte är skyldig att utföra arbete och arbetsgivaren inte är skyldig att betala ut lön. Anställningsförhållandet upprätthålls dock under denna tid. Det är möjligt att redan i arbetsavtalet komma överens om att man årligen, regelbundet under samma tid har obetald ledighet.  Det är alltid frivilligt att komma överens om obetald ledighet, och arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att ingå ett avtal om obetald ledighet. Vi rekommenderar att man gör upp ett skriftligt avtal om obetald ledighet.

Under den tid man har obetald ledighet som grundar sig på avtal har man i allmänhet inte rätt till ersättning för arbetslöshet.