Den födande föräldern har rätt till moderskapsledighet om familjeledigheten omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen som gällde före 1.8.2022.

Rätten till moderskapsledighet och moderskapspenning upphör när den nya familjeledighetslagstiftningen träder i kraft 1.8.2022.  I fortsättningen har den födande föräldern rätt till graviditetsledighet och föräldraledighet i stället för moderskapsledighet. För dessa betalar FPA moderskapspenning och föräldrapenning.

Den nya familjeledighetslagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare.

Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022 tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen. Oberoende av den beräknade tidpunkten för barnets födelse tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen om barnet föds och rätten till föräldradagpenning börjar före 1.8.2022.

Om familjeledigheten omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen har arbetstagaren rätt till 105 vardagar moderskapsledighet..FPA betalar moderskapspenning för moderskapsledigheten. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Arbetstagaren går vanligtvis på moderskapsledighet 30 arbetsdagar före beräknad förlossning. Det är också möjligt att börja moderskapsledigheten 50 arbetsdagar före den beräknade tiden.

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut lön under moderskapsledigheten. I kollektivavtalen har man dock som regel avtalat om att moderskapsledigheten är avlönad. Löneutbetalningen kan även grunda sig på arbetsplatsens praxis.

Lön under moderskapsledighet

Moderskapslön avtalas vanligtvis i kollektivavtal för en period som omfattar de första 72 arbetsdagarna av moderskapsledigheten. I praktiken är tidsperioden cirka 12 veckor.

Enligt kollektivavtalen är en förutsättning för avlönad moderskapsledighet i allmänhet att anställningsförhållandet har varat i minst två eller tre månader. Dessutom kan det förutsättas bland annat att ett läkarintyg ges över graviditetens längd och den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Om arbetstagaren avbryter vårdledigheten på grund av en ny graviditet, har hen rätt till lön under moderskapsledigheten i enlighet med kollektivavtalet. Den som avbryter partiell vårdledighet har rätt att få lön för moderskapsledigheten enligt den procentuella arbetstiden före den partiella vårdledigheten.

Om arbetstagaren får lön under moderskapsledigheten betalar FPA moderskapspenningen till arbetsgivaren. Om moderskapspenningen är högre än lönen under moderskapsledigheten, betalar FPA ut mellanskillnaden till arbetstagaren. Om anställningsförhållandet upphör, upphör även arbetstagarens rätt till löneförmåner under moderskapsledigheten.