Image text
Foto: iStock

Arbetstagarna har vissa rätt under permittering. Arbetsgivare har skyldig att erbjuda arbetstagaren vilket arbete som helst som arbetstagaren är kapabel att utföra.