Före och under permitteringen är arbetsgivaren skyldig att erbjuda arbetstagaren vilket arbete som helst som arbetstagaren är kapabel att utföra. De arbetsuppgifter som anges i arbetsavtalet begränsar inte arbetsgivarens skyldighet att erbjuda arbete.

Under den tid permitteringen varar måste arbetsgivaren också erbjuda annat arbete om sådant finns och om arbetstagaren har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra det.

Arbetsgivaren måste även erbjuda arbete med lägre lön. Arbetstagaren bestämmer själv om han eller hon tar emot detta arbete eller inte. Arbetstagaren är inte förpliktigad att ta emot det arbete som erbjuds under permitteringen, men en vägran att ta emot det arbete som erbjuds kan i vissa fall leda till att arbetstagaren förlorar sitt arbetslöshetsskydd.

Om arbetsgivaren erbjuder arbete under permitteringen och arbetstagaren tar emot detta arbete, avtalar parterna samtidigt om att permitteringen ska avbrytas. I sådana situationer fortsätter permitteringen automatiskt efter att det tillfälliga arbetet har avslutats. Arbetsgivaren behöver inte ge arbetstagaren ett nytt meddelande om permittering.

Om permitteringen gäller tills vidare och arbetsgivaren ensidigt har meddelat att den upphör, krävs ett nytt meddelande om permittering och en ny varselperiod för att permitteringen ska kunna fortsätta.