Löneskillnader och arbetstidsfrågor diskuterades under förhandlingarna om kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården

Förhandlingarna om kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården fortsatte idag 16.4.

Under förhandlingarna diskuterades hur man kan minska löneskillnaderna till den offentliga sektorn och arbetstidsfrågor. Förhandlingarna fortsätter 23.4.

Tehy förhandlar om kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården tillsammans med Välfärdsbranscherna HALI rf och Finlands ambulansförbund SSK rf. Den nuvarande avtalsperioden löper ut den 30 april.