Förhandlingar om arbetsvillkoren inom kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården fortsatte

Förhandlingarna om arbetsvillkoren inom kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården har fortsatt idag.

– Tyvärr har vi ännu inte gjort några framsteg när det gäller löneökningarna, säger juristen Ilkka Wennberg.

Förhandlingarna fortsätter nästa vecka.