Förtroendemannen på din arbetsplats är en fantastisk medlemsförmån som du endast kan få genom att bli medlem i fackförbundet. Du kan kontakta förtroendemannen om det är något som du funderar på gällande ditt anställningsförhållande.

Förtroendemannens hjälp och stöd är en tjänst som du inte kan få någon annanstans 

Förtroendemannen representerar Tehys medlemmar. Hen känner till förhållandena på arbetsplatsen och innehållet i kollektivavtalet och är den bästa personen att ge råd och hjälp med frågor gällande anställningsförhållandet. Som Tehys medlem kan du kontakta din förtroendeman om det är något som du funderar på angående dina anställningsvillkor eller något annat förknippat med ditt arbete.  

Förtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren om sådant som gäller anställningsförhållandet och är för sin del en nyckelperson när det gäller hur förhållandena och välbefinnandet på arbetsplatsen kan förbättras. En viktig person för en enskild anställd, men också för hela arbetsgemenskapen!

Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn representeras Tehys medlemmar av en förtroendeman som också är Tehys medlem, och inom den privata sektorn en förtroendeman som är antingen Tehys eller TSN:s medlem.

Luottamusmies

Var hittar jag min egen förtroendemans kontaktuppgifter?

  • På Tehys e-tjänst
  • på din egen fackavdelnings webbsida
  • på arbetsplatsens anslagstavla. Du kan också fråga dina arbetskamrater som är Tehys medlemmar. 
  • på arbetsgivarens intranät, i inskolningsmaterialet eller genom att fråga personalförvaltningen. 

I oklara fall kan du också kontakta områdets organisationsexpert.

Titta på videon

Tehyiterna Satu, Sisko och Kati berättar hurdan hjälp de har fått av förtroendemannen under sin karriär. 

Luottamusmies

Du har förändringskraft – bli förtroendeman!

Är du medlem i Tehy och intresserad av förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på och stödja de anställda? Du är en lysande kandidat till förtroendeman!