Om arbetsgivaren bekostar en specialutbildning för arbetstagaren, kan arbetsgivaren som gengäld kräva att arbetstagaren förbinder sig att stanna kvar på sitt arbete för en viss minimitid. Om minimitiden inte uppfylls måste arbetstagaren ersätta kostnaderna för utbildningen.

Innan man ingår en förbindelse bör man säkerställa att det finns ett giltigt skäl till detta. Arbetsgivaren kan inte kräva ersättning för vilken utbildning som helst. Utbildningen ska vara en specialutbildning som

  • avviker från den vanliga utbildningen för personer som utför motsvarande arbete
  • arbetstagaren kan ha nytta av senare hos en annan arbetsgivare
  • medför betydande kostnader för arbetsgivaren.

En kollektivavtalsenlig yrkesmässig kompletterande utbildning, vidareutbildning eller omskolning räknas inte som en specialutbildning.

Det finns inga bestämmelser om hur lång tid arbetstagaren ska förbinda sig att arbeta kvar, men minimitiden ska vara skälig med tanke på kostnaderna för utbildningen.  Vi rekommenderar att man kommer överens om att den summa som kan krävas tillbaka minskar i takt med att minimitiden uppfylls.