Finlands regering bereder en lag om en exportbaserad arbetsmarknadsmodell. Lagändringen innebär att riksförlikningsmannen eller förlikningsnämnden inte kan överskrida den allmänna linjen för lönejusteringar i sina förlikningsförslag.

I och med lagändringen upphör fria avtal inom social- och sjukvårdssektorn och småbarnspedagogiken och tehyiterna hamnar i en evig lönegrop. Lagändringen strider också mot internationella avtal och EU-rätten.

#EiKäy

Konkret skulle lagändringen innebära att vi inte längre skulle kunna avtala om löneförhöjningar som är större än inom exportbranschen – det är alltså andra som fastställer den övre gränsen för våra löneförhöjningar. Vi ska motsätta oss till denna lagändring på alla möjliga sätt, och därför verkställer vi olika stridsåtgärder vid behov.

Regeringsprogrammet innehåller också många andra drastiska försämringar som påverkar tehyiternas rättigheter. Regeringen ska bland annat begränsa vår strejkrätt och dra in stödet för vuxenutbildning.

Verksamhet under andra fackföreningars protester

Under andra fackföreningars politiska protester följer medlemmarna i Tehy det fastställda arbetsschemat och utför sina egna planerade arbetsuppgifter. Tehy-medlemmarna utför sina egna arbetsuppgifter och ersätter inte arbetet för dem som har lämnat arbetsplatsen.

Aktuellt

*

Kom med!

Vi vill förbättra vår lön och förhållandena på våra arbetsplatser. Tillsammans är vi modiga och villiga att agera när det behövs.

Allmänna anvisningar för tehyiter

  • Kontrollera att alla dina medlemsuppgifter är uppdaterade. Då får du alla meddelanden som Tehy skickar.
  • Följ med Tehys information i sociala medier, på webbplatsen och i nyhetsbreven.
  • Om du har frågor, vänligen kontakta din egen förtroendeman eller Tehys sakkunniga via e-tjänsten.