Finlands regering bereder en lag om en exportbaserad arbetsmarknadsmodell. Lagändringen innebär att riksförlikningsmannen eller förlikningsnämnden inte kan överskrida den allmänna linjen för lönejusteringar i sina förlikningsförslag.

I och med lagändringen upphör fria avtal inom social- och sjukvårdssektorn och småbarnspedagogiken och tehyiterna hamnar i en evig lönegrop. Lagändringen strider också mot internationella avtal och EU-rätten.

#EiKäy

Konkret skulle lagändringen innebära att vi inte längre skulle kunna avtala om löneförhöjningar som är större än inom exportbranschen – det är alltså andra som fastställer den övre gränsen för våra löneförhöjningar. Vi ska motsätta oss till denna lagändring på alla möjliga sätt, och därför verkställer vi olika stridsåtgärder vid behov.

Regeringsprogrammet innehåller också många andra drastiska försämringar som påverkar tehyiternas rättigheter. Regeringen ska bland annat begränsa vår strejkrätt och dra in stödet för vuxenutbildning.

Strejk i småbarnspedagogiken

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla genomförs en strejk i småbarnspedagogiken 31.1.2024 kl. 6.00 – 1.2.2024 kl. 21.00. Stridsåtgärden gäller alla enheter inom småbarnspedagogiken i dessa städer, inom såväl den privata som offentliga sektorn.

Arbete som utförs på strejkbelagda arbetsplatser är strejkbelagt, och tehyiterna utför inte arbete vid dessa enheter under strejken. Det är endast tjänsteinnehavare som inte omfattas av Tehys stridsåtgärd, andra begränsningar finns inte.

Detta är en laglig politisk stridsåtgärd med hjälp av vilken vi försöker påverka Finlands regering. Stridsåtgärden är inte riktad mot någon arbetsgivare och inget brott mot fredsplikten sker. Denna stridsåtgärd orsakar ingen fara mot människornas liv eller hälsa.

Verksamhet under andra fackföreningars protester

Under andra fackföreningars politiska protester följer medlemmarna i Tehy det fastställda arbetsschemat och utför sina egna planerade arbetsuppgifter. Tehy-medlemmarna utför sina egna arbetsuppgifter och ersätter inte arbetet för dem som har lämnat arbetsplatsen.

Aktuellt

*

Kom med!

Vi vill förbättra vår lön och förhållandena på våra arbetsplatser. Tillsammans är vi modiga och villiga att agera när det behövs.

Allmänna anvisningar för tehyiter

  • Kontrollera att alla dina medlemsuppgifter är uppdaterade. Då får du alla meddelanden som Tehy skickar.
  • Följ med Tehys information i sociala medier, på webbplatsen och i nyhetsbreven.
  • Om du har frågor, vänligen kontakta din egen förtroendeman eller Tehys sakkunniga via e-tjänsten.