TPTES-förhandlingarna fortsätter idag

Förra fredagen fortsatte förhandlingarna för den privata hälsovårdssektorn (TPTES).

Under fredagen diskuterades olika alternativ för att hitta en förhandlingslösning, särskilt med avseende på löneökningar. Än så länge är inget avslutat, och förhandlingarna fortsätter idag.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf  förhandlar om ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsovårdstjänstsektorn, avtalsperioden avslutades den 30 april 2024.