Förhandlingarna om arbetsavtalet med Tandläkarnas arbetsgivarförening har inletts

Arbetsavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy löper ut den 31 mars 2024. Förhandlingarna om ett nytt arbetsavtal har börjat idag.

Image text
Foto: iStock

Vid mötet avtalades förhandlingsperioderna för februari och mars. Förhandlingarna kommer att fortsätta nästa vecka med en översyn av parternas mål.

Detta kollektivavtal reglerar arbets- och lönevillkoren för medlemmarna i Tandläkarnas arbetsgivarförening och de Tehy-medlemmar som arbetar för medlemmar i föreningen samt för arbetsgivare som har anslutit sig till detta kollektivavtal. I Tehy förhandlas av juristen Niina Nurminen.

Tehy förhandlar under våren om sex olika arbetsavtal inom privatsektorn. Förhandlingsrundans sidor kommer att öppnas under vecka 7.