Arbetstagaren har ingen absolut rätt till alterneringsledighet, utan den kräver alltid ett avtal med arbetsgivaren. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön till arbetstagaren för den tid arbetstagaren är alterneringsledig.

Dessutom krävs att arbetstagaren

  • har varit i arbetslivet i minst 20 år innan alterneringsledigheten börjar.
  • har stått i anställningsförhållande på heltid till samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. Tidsperioden kan omfatta en oavlönad frånvaro om högst 30 kalenderdagar.
  • Dessutom krävs att arbetstagaren har varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst sex månader innan alterneringsledigheten börjar.

Om arbetsgivaren beviljar alterneringsledighet ingås det ett skriftligt avtal om detta. I avtalet förbinder sig arbetsgivaren att anställa en vikarie för alterneringsledigheten. Alterneringsavtalet ska lämnas till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten börjar. Dessutom ska man till arbets- och näringsbyrån lämna ett arbetsavtal eller någon annan tillförlitlig utredning om att en vikarie har anställts för tiden för alterneringsledigheten.

Det har fastställts en övre åldersgräns för alterneringslediga. Alterneringsledighet beviljas inte längre efter utgången av den kalendermånad då det är tre år kvar tills arbetstagaren går i pension. 

Detaljerad rådgivning om bland annat uppfyllelse av villkoren för alterneringsledighet, alterneringsersättning och andra detaljer fås från Tehys arbetslöshetskassa.

Alterneringsledigheten ska tas ut utan avbrott och vara i minst 100 och högst 180 kalenderdagar.

Lön och intjänande av semester under alterneringsledighet

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön till arbetstagaren för den tid arbetstagaren är alterneringsledig. Arbetstagaren har möjlighet att få alterneringsersättning från arbetslöshetskassan för alterneringsledigheten.

Arbetstagaren tjänar inte heller in semester under alterneringsledigheten.

Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn kan arbetstagaren tjäna in semester för högst en månad under alterneringsledigheten, om han eller hon har arbetat minst 22 dagar under semesterkvalifikationsåret.

Att avbryta eller förlänga alterneringsledigheten

Arbetsgivaren är inte skyldig att låta arbetstagaren återgå till arbetet förrän den avtalade alterneringsledigheten upphör. En överenskommelse om förlängning av alterneringsledigheten ska ingås två månader innan den avtalade alterneringsledigheten upphör.

Den alterneringsledigas rätt att återgå till sitt tidigare arbete

Efter alterneringsledighetens slut har den alterneringslediga rätt att i första hand återgå till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt ska den alterneringslediga erbjudas ett arbete som motsvarar det tidigare arbetet och som överensstämmer med arbetsavtalet.