Samma lön ska betalas för samma arbete. Denna princip grundar sig på internationella avtal och lagstiftning (arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och lagen om likabehandling).

Dessa lagar och internationella avtal står över arbetsplatspraxis och kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan inte tillåta löneskillnader mellan personer som utför samma arbete på samma arbetsplats.

Löneskillnader kan förekomma mellan personer av olika kön som utför samma arbete. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förbjuder löneskillnader mellan könen. Det måste alltid finnas ett giltigt skäl till löneskillnaden, exempelvis att en av de anställda har mer krävande arbetsuppgifter. Om giltiga skäl inte finns ska arbetsgivaren korrigera den ogrundade löneskillnaden. Det får inte heller finnas ogrundade löneskillnader mellan personer av samma kön.

En anställd som missgynnats av en ogrundad löneskillnad kan kräva ut mellanskillnaden retroaktivt. Om löneskillnaden beror på exempelvis överlåtelse av ett företag måste arbetsgivaren ändå korrigera löneskillnaden inom rimlig tid. I sådana fall kan en löneskillnad accepteras för en viss tid, men inte permanent.

Om du misstänker att en kollega som utför samma arbetsuppgifter eller lika krävande arbete som du, får högre lön, kan du kontakta förtroendemannen. Förtroendemannen kan utreda grunderna för löneskillnaden.