Upplevelser av våld inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området

Kampanjen mot våld berättar om vardagen inom social- och hälsovårdsbranschen. Den berättar om våldet och dess konsekvenser. Kampanjen ger en röst åt yrkespersoner inom vårdbranschen, som berättar om sina upplevelser.

Under perioden 16.5.2022–25.5.2023 samlade Tehy in erfarenheter av våld inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området. Enkäten fick 540 svar.

En del av dessa erfarenheter har samlats i boken Nyrkkisääntö, som redigerats av fackförfattaren Jenny Rostain. En del av erfarenheterna kan läsas på denna webbplats. De vittnar om vardagen inom vårdarbetet, där hotet om våld ständigt är närvarande.

Erfarenheterna ska inte generaliseras eller jämföras direkt med alla som arbetar inom vårdbranschen, eftersom varje erfarenhet alltid är individuell. De kan ändå anses som en beskrivning av en stor grupps erfarenheter. Erfarenheterna kan vara shockerande för de mest känsliga.

Nästan alla erfarenheter som valts ut har publicerats anonymt, så att endast yrkesbeteckningen nämns. Vi visar förnamn och ansikten endast på personer som fotograferats för boken. Erfarenheterna har redigerats språkligt och man har bl.a. strukit avsnitt i texterna för att skydda anonymiteten.