Det råder oenighet om löneökningarnas nivå i förhandlingarna om kollektivavtalet för ambulanssjukvårdstjänster

Förhandlingarna om ambulanssjukvårdstjänster fortsatte idag.

Under förhandlingarna diskuterades löneökningar och avtalsperioden. Parterna är mycket långt ifrån varandra när det gäller nivån på löneökningarna. Förhandlingarna fortsätter den 13.5.