Om du börjar arbeta permanent utomlands och din arbetsgivare inte är finländsk, gå med i fackföreningen och arbetslöshetskassan i anställningslandet. Kontakta vårt medlemsregister innan du åker. Vi uppdaterar ditt medlemskap och relaterade avgifter.

Om du också är medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa, var direkt i kontakt med arbetslöshetskassan själv.

Beloppet på medlemsavgiften när man är utomlands

Om du är anställd av en finländsk arbetsgivare betalar du en medlemsavgift på 1,1 procent av din totala skattepliktiga inkomst. Övriga medlemmar som befinner sig utomlands eller som inte har finländska arbetsgivare betalar 30 euro per år för Tehys medlemsavgift.

Betalning av medlemsavgiften när man vistas utomlands

Om du är anställd av en finländsk arbetsgivare betalar du medlemsavgiften antingen genom att arbetsgivare drar av den automatiskt på din lön eller genom att betala den själv.

Om du annars bara vistas utomlands eller arbetar för en icke finländsk arbetsgivare får du en inbetalningsblankett en gång i året i februari. 

Om du inte är utomlands hela året får du en referens för betalningen. I det här fallet betalar du ett belopp som består av de månader du har varit utomlands (2,5 euro per månad).

Gränsarbetare

En medlem som bor i Finland men arbetar utanför Finlands gränser och vars arbetsgivare inte är finländsk tolkas som att befinna sig utomlands.

•    Gränsarbetare som bor i Finland
•    Vem är gränsarbetare? (på finska)