Prövotid

I början av arbetsförhållandet kan parterna komma överens om en prövotid. Under denna period kan arbetsgivaren reda ut arbetstagarens yrkeskunskap och lämplighet för uppgiften och arbetstagaren har möjlighet att se om arbetet och arbetsförhållandena motsvarar förväntningarna. Prövotiden bygger på ett avtal mellan parterna i anställningsförhållandet.

Båda parterna har rätt att säga upp arbetsavtalet under prövotiden utan uppsägningstid. Prövotiden kan dock inte avbrytas av skäl som är diskriminerande eller osakliga visavi syftet med prövotiden. Sådana kan vara till exempel att en arbetstagare är gravid eller valts till förtroendeman. Prövotiden får heller inte avbrytas av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl.

Inom privata sektorn har man tillfälligt, på grund av coronaepidemin, gjort en lagstiftnig som gör det möjligt för arbetsgivaren att häva anställningsförhållandet under prövotiden också på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. 

Prövotidens längd:

  • i arbetsavtal som gäller tills vidare kan prövotiden omfatta sex månader
  • i visstidsavtal högst hälften av arbetsavtalets längd, högst 6 månader
  • om arbetstagaren på grund av arbetsoförmögenhet eller familjeledighet har varit frånvarande från arbetet under prövotiden har arbetsgivaren rätt att fortsätta prövotiden med en månad per varje period på 30 kalenderdagar som ingår i arbetsoförmögenhets- eller familjeledighetsperioderna. Arbetstagaren ska informeras om den fortsatta prövotiden innan den ursprungliga prövotiden upphör.

Fyra månaders prövotid

I en del av kollektivavtalen har man redan kommit överens om prövotidens längd skilt, varvid en ändring i arbetsavtalslagen inte förlänger prövotiden till 6månader. Man måste själv kontrollera hur lång prövotiden är i kollektivavtalet och vid behov ta kontakt med Tehy.

Man har kommit överens om en prövotid på fyra månader i följande kollektivavtal inom den privata sektorn: 

  • Privat socialservicebransch
  • Akutvårdens servicebransch 
  • PlusTerveys Oy
  • Arbetshälsoinstitutet
  • Tandläkarnas arbetsgivarförening

Prövotiden förekommer endast i början av arbetsförhållandet. Användning av prövotid är inte motiverat när man förnyar ett avtal med en visstidsanställd arbetstagare och arbetstagarens roll och arbetsuppgifter förblir desamma.

Prövotiden för en befattningsiinnehavare kan vara högst sex månader. Prövotiden börjar när befattningsinnehavaren börjar arbeta.

Uppdaterat 12.11.2020