Du kan också få hjälp med problem i arbetslivet från en förtroendeman i ett annat fackförbund. Tehy har gjort samarbetsavtal med fackförbundet Pro, Kyrksektorn rf och TTT (Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt)

Om du arbetar

inom Institutionen för hälsa och välfärd och företagshälsovården

 • har tehyiterna rätt att få hjälp från TTT:s huvudförtroendeman. Situationerna gäller vanligtvis tvister i anställningsförhållandet. 
 • Tehyiterna kan delta i verksamheter på arbetsplatsnivå, men inte i beslutsfattande. 
 • Att tillhöra ett samarbetsavtal kräver inte en separat anslutning eller anmälan till Tehy. Dubbelmedlemskap gäller automatiskt alla anställda inom Institutet för hälsa och välfärd.

Inom företagshälsovården inom industrin samt i uppgifter relaterade till forskning och kvalitetskontroll inom hälsobranschen

En tjänsteman inom hälsobranschen som arbetar inom industrin där PRO-kollektivavtalet tillämpas, exempelvis inom företagshälsovården eller i en uppgift relaterad till forskning och kvalitetskontroll har möjlighet att bli medlem i Tehy och PRO. Som dubbelmedlem är du medlem i båda fackförbunden och har följaktligen båda medlemskapens rättigheter och skyldigheter.

Som dubbelmedlem

 • betalar du din medlemsavgift till Tehy (1,1 procent av lönen som Tehy betalar till PRO). 
 • Ditt arbetslöshetsskydd sköts av hälsovårdens arbetslöshetskassa.
 • En PRO-förtroendeman hjälper dig med eventuella tvister i ditt anställningsförhållande.

Du har tillgång till båda fackförbundens medlemsfördelar och tjänster.

Gör så här

 1. Fyll i formuläret för att bli medlem i PRO.
 2. Ange i anslutningsformulärets avsnitt föregående fackförbund: Tehys dubbelmedlemskap.
 3. Om du inte är medlem i Tehy måste du ansluta dig till Tehy!
 4. Informera Tehy om dubbelmedlemskapet via e-tjänsten.

Mer information från PRO

Anställd av kyrkan eller en kristlig organisation

Kyrksektorn rf och deras förtroendeman sköter om frågor gällande anställningsförhållande för Tehys medlemmar, som t.ex. tvister gällande lönen.

Dessutom har tehyiterna rätt att delta i de utbildningar och lokala verksamhet som Kyrksektorn rf anordnar. Deltagande i utbildningen ska separat avtalas om med Tehys utbildning. Medlemmen betalar själv för deltagandekostnaderna i lokal verksamhet.

Samarbetsavtalet omfattar de som arbetar inom följande avtalsområden:

•    Finlands evangeliska lutherska kyrka
•    den ortodoxa kyrkan
•    kristna organisationer (inklusive missionsorganisationer, Finlands Sjömanskyrka och KFUM)

Gör så här 

 1. Bli medlem i Tehy. Tehy levererar Kirkon alat rf en lista över personer som på basis av sitt arbetsförhållande hör till den kyrkliga branschens verksamhetsområde.