Tehy och FinnHEMS förhandlar fortfarande – lösning för löneökningar söks

Förhandlingarna om kollektivavtalet mellan Tehy och FinnHEMS gick framåt idag. Det gjordes framsteg i förhandlingarna, särskilt vad gäller textformuleringar, men det fanns ingen enighet om löneökningarna.

Image text
Foto: iStock

Parterna fortsätter förhandlingarna den 17 april.