Nära oss finns medlemsorganisationer, som samarbetar och representerar olika yrken inom Tehy och ser till upprätthållandet och utvecklingen av din yrkesidentitet. Då du samtidigt hör till Tehy och din egen fackorganisation får du det bästa möjliga ryggstödet för arbetslivet.

Samarbetsmedlemsorganisationen bevakar frågor kring ditt yrke och Tehy ser till den ekonomiska intressebevakningen. Du kan med samma blankett även ansluta dig till samarbetsmedlemsorganisationen när du ansluter dig till Tehy. Du kan också vara i direkt kontakt med din egen organisation. 

Samarbetsmedlemsorganisationerna ordnar seminarier och ger ut publikationer kring din bransch och tar ställning till olika frågor inom branschen. Tehy samarbetar intensivt med organisationerna och bereder bl.a. utlåtanden och ställningstagande i olika frågor gällande arbetslivet.

Tehys samarbetsavtal

Finlands Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund SJJL och Tehy verkar under ett samarbetsavtal. Tehy stöder SJJL:s verksamhet och är intressebevakare för medlemmarna i Tehy och SJJL. Du får bästa möjliga förmåner genom att vara medlem i vartdera förbundet.

Även Finlands rehabiliteringsinstruktörer rf och Tehy verkar under ett samarbetsavtal. Tehy stöder Finlands rehabiliteringsinstruktörers verksamhet och är intressebevakare för gemensamma medlemmar. Det lönar sig för rehabiliteringshandledare att vara medlem i Tehy och Finlands rehabiliteringsinstruktörer, då får man bästa möjliga förmåner.

 

Finlands Närvårdare rf

Inom Tehy har närvårdarmedlemmarna en egen förening, Finlands Närvårdare rf. Dess syfte är att

  • bevaka primärskötarnas och närvårdarnas yrkesintressen,
  • ta ställning till aktuella frågor,
  • ge information om yrkesfrågor.

Föreningen ordnar medlemskvällar och studiedagar och medverkar aktivt i många evenemang. Medlemskapet är avgiftsfritt. Mer information www.suomenlahihoitajat.fi