Förhandlingar om arbetsvillkoren inom kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården fortsatte – avtalsperioden slutar snart

Förhandlingarna om arbetsvillkoren inom kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården har fortsatt idag, med fokus på de huvudsakliga textmålen som parterna presenterat. Parterna kommer att mötas igen vid förhandlingsbordet den 16 april.

Image text
Foto: Aki Rask

Tehy förhandlar om kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården tillsammans med Välfärdsbransch HALI rf och Finlands ambulansförbund SSK rf. Den nuvarande avtalsperioden är planerad att avslutas den 30 april. 

Ytterligare information och uppdateringar om förhandlingarnas framsteg kan hittas här.