Inskolning måste alltid ordnas när en arbetstagare övergår till andra arbetsuppgifter eller arbetsuppgifterna förändras. Arbetsgivaren ansvarar för att ordna tillräcklig inskolning för arbetstagaren.

Avsikten med inskolningen är att ge arbetstagaren tillräcklig handledning när det gäller

  • de egna arbetsuppgifterna
  • verksamheten på arbetsplatsen
  • arbetsredskapen och
  • säkerheten på arbetsplatsen.

Dessutom går man igenom sådant som gäller anställningsförhållandet, såsom arbetstiden, eventuell prövotid, lönen och företagshälsovården.

Den person som har hand om inskolningen ger ofta den nya arbetstagaren material i skriftlig form, som han eller hon bör läsa igenom noggrant.

Vem ansvarar för inskolningen?

Den närmaste förmannen ansvarar för planeringen, genomförandet och uppföljningen av inskolningen och handledningen av nya anställda.

Han eller hon kan delegera olika uppgifter som hänför sig till inskolningen och handledningen till andra arbetstagare, med det är alltid ledningen och förmannen som har det högsta ansvaret.

Arbetsplatsen ska ha ett inskolningsprogram, och detta ska också tillämpas. Om du upplever att inskolningen inte är tillräcklig, prata med din förman.