Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn ansvarar fackavdelningen för valet av förtroendeman. Förtroendemannaval ordnas på hösten 2023.

Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn representeras tehyiterna alltid av en förtroendeman som är medlem i Tehy. Fackavdelningen ansvarar för förtroendemannavalet. Förtroendemannaval ordnas på hösten 2023. 

Du har förändringskraft – bli förtroendeman! 

Är du intresserad av förtroendeuppdraget? Kontakta din egen fackavdelning. Av fackavdelningen får du instruktioner om hur du kan ställa upp som kandidat i förtroendemannavalet. Medlemmar i Tehys fackavdelning, som är anställda hos gällande kommun eller välfärdsområde en månad före kandidatnomineringen avslutas, får ställa upp som kandidat till förtroendeman. 

Om du inte kommer ihåg din egen fackavdelning, kan du kontrollera den genom att logga in på e-tjänsten

Funderar du över något när det gäller förtroendemannen?

Tveka inte att kontakta oss via Tehys e-tjänst.

Luottamusmies

Varför skulle jag bli en förtroendeman? 

Ditt arbete är meningsfullt för den enskilda arbetstagaren, och också för hela arbetsgemenskapen. Du förbättrar gemenskapsandan på arbetsplatsen och fungerar som förändringskraft som aktiverar även andra att utveckla sin arbetsplats. Samtidigt utvecklas du själv!