Enligt förordningen för vaccinering ansvarar läkaren för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Endast en läkare eller sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska som fått en behörig utbildning om vaccinationer får ge vaccininjektioner. Också en akutvårdare med behörighet som sjukskötare får ge vacciner.

Coronavaccination

I enlighet med förordningen om covid-19-vaccinationer (SHM/2021/66) får coronavaccinationer i injektionsform ges även av sådana tandläkare som fått behövlig vaccinationsutbildning. Personer som studerar för att bli läkare, tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska får ge vaccinationer under ledning och tillsyn av en yrkesperson som utövar yrket självständigt. 

Till följd av förordningsändringen som trädde i kraft den 22 december 2021 får vaccinationer under direkt ledning och tillsyn av en behörig yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska eller akutvårdare med behörighet som sjukskötare) även ges av en bioanalytiker, en närvårdare eller en primärskötare som har tillräcklig kompetens inom läkemedelsbehandling och har fått behövlig vaccinationsutbildning. Parallellt arbete tryggar patientsäkerheten, verksamhetens kvalitet och den yrkesmässiga tillförlitligheten.

Vilka färdigheter och tillstånd kräver vaccineringen?

Vaccineraren behöver ett skriftligt vaccinationstillstånd från arbetsgivaren med deras läkemedelslicens. Om vaccineraren inte har skriftligt tillstånd för att vaccinera agerar arbetsgivaren mot Valviras riktlinjer.

För att en yrkesperson ska få ett skriftligt vaccinationstillstånd måste arbetsgivaren bedöma yrkespersonens teoretiska och praktiska kompetens i vaccination.

En webbaserad kurs Grunderna i vaccinationskunskap har skapats för teoristudier, vilken är djupare och grundligare än vaccinationsavsnittet som lagts till Grundkunskaper i läkemedelsbehandlingen (LOVe-LOP).

Genomförandet av Grunderna i vaccinationskunskap (2 sp) är av största vikt för att påvisa examineringsbevis även för kompletterande utbildning. Det krävs inte att de som redan länge varit vaccinerare och behärskar alla områden inom vaccinering utför grundstudierna. Examineringen av praktisk vaccinationshantering kan utföras av en erfaren vaccinerare.

Dokumentation av vaccineringar

Vaccinationerna måste dokumenteras i i strukturerad form i ett sådant patientinformationssystem från vilket informationen kan hämtas till det nationella vaccinationsregistret som en del av Hilmo-systemets datainsamling. De givna vaccinationerna dokumenteras i den vaccinerades patienthandlingar, antingen på en uppföljningsblankett för vaccinationer eller på motsvarande ställe i ett elektroniskt datasystem.

På blanketten eller i datasystemet dokumenteras

  • vaccinationsdatum
  • vaccinets namn
  • partinummer
  • injektionsställe
  • vaccinationsmetod
  • vaccinerare.

Vaccinationshändelsen måste registreras som ett besök i patientinformationssystemet. Det är en bra att registrera vaccinationerna på ett hälsokort som ges åt den vaccinerade, på det internationella vaccinationskortet eller på hälsokortet från barndomen.

Mer information