Vem får vaccinera?

Endast läkare får ge vaccininjektioner. En hälsovårdare, barnmorska eller sjukskötare med lämplig utbildning får ge vaccin under uppsikt av läkare.

Detta innebär inte nödvändigtvis att läkaren måste vara fysiskt närvarande vid vaccinationstillfället, men läkaren ansvarar för att

  • den som vaccinerar har fått lämplig utbildning
  • den som vaccinerar har aktuella yrkeskunskaper
  • man har tillgång till lämplig utrustning för att sköta såväl själva vaccinationerna som vaccinationskomplikationer såsom anafylaktiska reaktioner.

Auktoriserade yrkespersoners vaccinationskompetens måste säkerställas. Kompetensen kan säkerställas genom kompletterande utbildning, en läkemedelstentamen eller ett yrkesprov.

Registrering av vaccinationer

De vaccinationer som givits antecknas i den vaccinerades patienthandlingar, antingen på en uppföljningsblankett för vaccinationer eller på motsvarande ställe i ett elektroniskt system.

Den som vaccinerar ska också bokföra vaccinationsbesöken och anteckna att vaccinationerna genomförts.