Tandläkararbetsgivarföreningens och Tehys förhandlingar om kollektivavtalet har nått ett förhandlingsresultat

Ett förhandlingsresultat har uppnåtts inom Hammastes.

Mer detaljer om innehållet i Hammastes kommer att meddelas efter att förhandlingsresultatet har behandlats inom förbundens styrelser.