Tehy

Tehy är en fackorganisation för personer som avlagt en examen inom social- och hälsovårdsbranschen eller det pedagogiska området. Också studerande inom dessa branscher kan bli medlemmar.

Tehy är Finlands största fackförening och intressebevakare för personer med utbildning inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området, och har mer än 160 000 medlemmar. Vi känner till vår bransch, vi verkar djärvt för våra intressen, vi finns nära. Vi är en förändringskraft och främjar ett bättre arbetsliv. 

Vi driver våra medlemmars ekonomiska, yrkesmässiga och juridiska intressen bl.a. genom att förhandla om kollektivavtal för social- och hälsovårdsbranschen samt det pedagogiska området. Vi påverkar också lagstiftningen, arbetskraftspolitiken, lösningar för arbetslivet och samhälleliga förändringar. Läs Tehys stadgar.

Vi stöder varandra under alla skeden i arbetslivet. Vi är en gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. 

Vi vill och vågar driva vårt intresse tillsammans. Vi är övertygade om att när vi får löner och arbetsförhållanden i skick, så blir även viktiga tjänster i allas vardag bättre. Vi ger inte upp innan vi lyckas.

Tehy har mer än 160 000 medlemmar. Merparten av våra medlemmar arbetar inom den offentliga sektorn men vi finns även inom den privata sektorn och som självständiga företagare samt hos staten. 

Man är medlem i Tehy antingen via en fackavdelning eller via studerandeföreningen. Alla som avlagt en examen inom social- och hälsovårdsbranschen kan vara medlemmar i en fackavdelning. De som håller på att avlägga första examen inom social- och hälsovårdsbranschen kan vara medlemmar i studerandeföreningen.

Tehy grundades 1982 när sex fackorganisationer inom branschen slöt sig samman för att bevaka samtliga social- och hälsovårdsexperters intressen. Tehy är centralorganisationen STTK:s största fackförening.

Jäsen

Vill du bli medlem i Tehy?

Ju starkare stödnätverk, desto tryggare är det att arbeta. När du blir medlem i Tehy, behöver du inte ensam lösa problem som ofta är besvärliga och förutsätter att man har information om ens egna rättigheter, anställningsvillkor eller till och med lagstiftningen. Vi stöder varandra under alla skeden i arbetslivet. Och förstås ger vår gemenskap också glädje och energi för fritiden. Läs mer om fördelarna med medlemskapet och bli medlem.