Löneförhandlingarna för Studenternas hälsovårdsstiftelsens kollektivavtal har inletts

Parterna i kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse möttes idag för första gången. Under mötet diskuterades preliminärt löneförhöjningar. Nästa möte äger rum på tisdag den 13.2.

Image text
Kuva: iStock

Den här våren förhandlas det om lönejusteringar för det tredje året av SHVS-kollektivavtalet. Om ingen lösning uppnås måste kollektivavtalet sägas upp senast den 31 mars 2024. Annars är det giltigt till den 30 april 2025.

SHVS-kollektivavtalet förhandlas fram av Tehy, SuPer och Erto, dvs Sote rf. Arbetsgivarparterna representeras av AVAINTA Arbetsgivarna rf och SVHS. Tehys förhandlare är juristen Ellen Sandström.

Under våren förhandlar Tehy om sex olika kollektivavtal inom privatsektorn. Förhandlingsrundorna öppnas under vecka 7.