Tehy har publicerat etiska spelregler för internationell rekrytering. Etisk rekrytering förebygger bland annat arbetsrelaterat utnyttjande och skapande av två arbetsmarknader.

Finland behöver kompetent, internationell arbetskraft för att trygga tjänsterna i välfärdsstaten. Enbart internationell rekrytering löser inte arbetsmarknadens strukturproblem, såsom personal som går i pension eller lämnar branschen. Det kan emellertid lindra verkningarna av minskad arbetskraft inom social- och hälsovården och därför bör processerna för internationell rekrytering förbättras och påskyndas. 

Ökad utländsk arbetskraft har medfört att arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel också har ökat i Finland. Vid rekrytering ska etiska spelregler följas för att undvika olika problemer.  

Tehys etiska spelregler för internationell rekrytering

  • Finland får inte överföra den egna arbetskraftbristen till utvecklingsländer.
  • Rekryteringsprincipen får inte medföra skapande av två arbetsmarknader. Personer med invandrarbakgrund ska ha samma rättigheter och skyldigheter som urbefolkningen, 
  • Yrkesutbildade personer från utlandet ska rekryteras till sådana uppgifter som de har utbildning och kompetens för. Sjukskötare ska alltså rekryteras som sjukskötare, inte som närvårdare eller vårdbiträden. 
  • Arbetsgivaren för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska säkerställa att personens språkkunskaper är på en tillräcklig nivå. Eftersom språket är ett arbetsredskap är det arbetsgivarens skyldighet att ombesörja nödvändig språkundervisning. 
  • Alla sektorer som medverkar i rekryteringsprocessen bör förbinda sig att följa de etiska rekryteringsanvisningarna vid rekrytering utomlands. 
  • Arbetsförmedlingsarvoden eller andra avgifter som hänför sig till arbetsförmedlingen ska inte tas ut av utländska arbetstagare.

Tehys etiska spelregler för rekrytering

Läs Tehys etiska spelregler för rekrytering i helhet. Printa ut vid behov. 

Sairaalasänky

Samma rättigheter som urbefolkningen

Rekryteringsprincipen får inte medföra skapande av två arbetsmarknader. Personer med invandrarbakgrund ska ha samma rättigheter och skyldigheter som urbefolkningen, bland annat rätt till lika lön och arbetsvillkor och rätt att organisera sig. 

Förebyggande och övervakning av arbetsrelaterat utnyttjande måste stärkas för att arbetstagare ska få bättre skydd. Utnyttjande av arbetstagare och människohandel måste identifieras bättre och verkställande av straffrättsligt ansvar effektiveras. Tillräckliga resurser måste allokeras för övervakning av att utländska arbetstagares anställningsvillkor följs.