Vi vill sätta löner och arbetsförhållanden i skick. Vi är en intressebevakare och gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. Kärnan i Tehys varumärke är förändringskraft.

Vi vill sätta löner och arbetsförhållanden i skick och på så sätt påverka våra medlemmars ekonomiska, yrkesmässiga och rättsliga intressen och i vidare mening hela samhället. 

Förändringskraften beskriver Tehys mål och attityd, varmed vi arbetar för målsättningarna. Och när läget kräver det blir förändringskraften en kollektiv styrka.

Förändringskraften avspeglar även målen för Tehys strategi: att få löner och arbetsförhållanden i skick är en förändring i sig.

Studera handboken om varumärket och ladda ned logorna

Handboken om varumärket innefattar:

  • kärnan i Tehys varumärke
  • identitet och berättelse
  • samtal och tonfall
  • koncept för kommunikation
  • grafiska instruktioner och exempel på tillämpningar.

Handboken om varumärket styr våra tankar och vår verksamhet.