TPTES har sagts upp

Sote rf har idag sagt upp kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen. Uppsägning är en vanlig åtgärd relaterad till förhandlingsprocessen som möjliggör överenskommelse om en ny arbetsavtalsperiod.

Image text
Foto: Aki Rask

TPTES är ett allmänt bindande kollektivavtal mellan Tehy, SuPer och Erto, det vill säga Sote rf, och arbetsgivarförbundet Välfärdsområdet HALI.

Den nuvarande avtalsperioden slutar 30.4.2024.