När du går permanent i pension kan du övergå till att vara Tehys seniormedlem. Seniormedlemmens förmåner finns på den här sidan.

Det är enkelt att övergå till seniormedlem. Gör så här

•    Anmäl om pensioneringen på blanketten nedan eller i e-tjänsten.
•    Ditt medlemskap i fackavdelningen upphör när du registreras som Tehys seniormedlem. Som seniormedlem är du alltså inte längre medlem i någon fackavdelning.
•    Serviceavgiften är 50 euro per år. Fakturan skickas i mars. En person som har blivit seniormedlem i mitten av året får den första fakturan på våren följande år.

Obs! Om du gör enstaka tillfälliga arbeten och din arbetsgivare har dragit av medlemsavgiften på din lön innan du blev senior, kom ihåg att avsluta debiteringen av medlemsavgiften genom att själv meddela ditt lönekontor.

Medlemsförmåner för seniorer

•    Den ansvarsförsäkring för yrkesutövning som Tehy tecknat är i kraft under tillfälliga arbets- och tjänsteförhållanden (inte för företagare eller näringsidkare).
•    De försäkringar som medlemmen har tecknat förblir i kraft i enlighet med försäkringsvillkoren.
•    Tehy-tidskriften
•    Rabatt på Tehys semestermål.

Obs! Om du fortsätter eller börjar arbeta som företagare eller näringsidkare, ska du behålla medlemskapet i fackavdelningen. Tehys försäkringsskydd gäller endast för företagare eller näringsidkare som är medlemmar i fackavdelningen.

Anmäl om pensionering på blanketten nedan
Seniormedlemskap