Förhandlingarna inom prehospitala akutsjukvårdens servicebransch inleddes

Igår inleddes prehospitala akutsjukvårdens förhandlingar. I förhandlingarna diskuterades resultaten av Tehys löneundersökning.

Tehy förhandlar om prehospitala akutsjukvårdens kollektivavtal med Välfärdsbransch HALI rf och Finlands ambulansförbund SSK rf.

Förhandlingarna fortsätter den 3.4.