Rekryteringen bör innefatta en plan om individuell introduktion och stöd för integration. Familjeåterförening ska också underlättas.

Integration

Arbetstagare som anländer till Finland måste ges möjlighet att delta i integration som stöder inlärning av både allmän- och yrkesspråket samt arbetslivskunskapen. Den nuvarande integrationslagen utgör inte ett hinder för att även erbjuda integrationstjänster till arbetsrelaterade invandrare, men i praktiken erbjuds det just inga integrationstjänster på grund av resursbrist.

Rekryteringen bör innefatta en plan om individuell introduktion och stöd för integration, då kan arbetstagaren förkovra sig all kunskap och färdighet som krävs för att tryggt kunna arbeta i det finländska samhället.  

Familjeåterföreningen

Finlands strama politik i fråga om familjeåterförening uppfattas som en broms för invandring av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Svårigheter med familjeåterförening främjar inte integrationen av invandrare och att de förbinder sig till arbetsplatsen. Familjeåterförening ska underlättas i fråga om målen för att främja social- och hälsovårdens invandring. 

maapallo

Utbildning om kulturell mångfald

Arbetsgemenskaperna internationaliseras snabbt och samtidigt medför även klienterna alltmer kulturell mångfald. Utbildning om kulturell mångfald bör ordnas i de finländska arbetsgemenskaperna och preparera dem för klienternas och skötarnas kulturella mångfald. Integration i båda riktningarna bör stärkas på arbetsplatserna och preparera cheferna i ledarskap för kulturell mångfald. 

Arbetstagare som anländer till Finland måste ges möjlighet att delta i integration som stöder inlärning av både allmän- och yrkesspråket samt arbetslivskunskapen. Familjeåterförening ska underlättas i fråga om målen för att främja social- och hälsovårdens invandring.