Arbetstidsfrågor togs upp i kollektivavtalsförhandlingarna inom hälsovårdstjänsterna 

Kollektivavtalsförhandlingarna för hälsovårdstjänstsektorn fortsatte måndagen den 6.5. 


I förhandlingarna behandlades särskilt målsättningar relaterade till arbetstider. Förhandlingarna fortsätter den 8.5.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf  förhandlar om ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsovårdstjänstsektorn, avtalsperioden avslutades den 30.4.2024.