Vi ordnar yrkesinriktad utbildning och seminarier för våra medlemmar. Syftet med dem är att upprätthålla och utveckla den nödvändiga yrkesskickligheten, sprida den nyaste informationen inom social- och hälsovårdsbranschen samt bilda nätverk.

Exempel på våra evenemang

  • Studiedagar för när- och hälsovårdare på nätet och på olika håll i Finland
  • Intressebevakningsutbildning
  • Dagar för ledningen och chefer
  • Hälsopolitiskt seminarium

Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av medlemsutbildning runt om i Finland. Tehys regionbyråer anordnar många regionala utbildningar och medlemskvällar. Vi anordnar också ett brett utbud av flexibla webbutbildningar och webbseminarier varje år för att stödja medlemmarnas arbetsliv.

Många utbildningar är avsedda för aktörer som är medlemmar i Tehy, för kommunala och välfärdsområdenas beslutsfattare och påverkare samt personer i chefsuppgifter eller som söker sådana. Även andra intresserade medlemmar kan delta i kurserna i mån av möjlighet. En del av utbildningarna är avgiftsbelagda och deltagarna får inbjudningar till dem.

Vi ordnar även utbildningar som är avsedda för Tehys sektionsmedlemmar. Vi samarbetar med yrkesmässiga samarbetsmedlemsorganisationer och deltar i deras yrkesmässiga studiedagar och evenemang.

Hela Tehys utbildningserbjudande finns på evenemangskalendern.

Kurser med teman kring arbetslivskunskap

Tehy har också kurser med teman kring arbetslivskunskap. Tehy har sammanställt ett nätutbildningsunderlag på nätsajten Soteosaajaksi.fi. Nätsajten innehåller riktigt med information om arbetslivet både ur arbetstagarens och chefens synvinkel.

Man kan ta till sig informationen i mindre delar eller gå igenom hela kursen. Utbildningen är gratis tillgänglig för alla. Den lämpar sig likaså som utbildningsmaterial på olika nivåer i social- och hälsovårdsutbildningen.