Diskriminering vid rekrytering är förbjudet. Till tjänsteförhållanden ska man välja den mest meriterade sökanden, men till anställningsförhållanden kan man välja den som arbetsgivaren bedömer vara bäst lämpad. Lagstadgade bestämmelser om jämställdhet och lagstadgade förbud mot diskriminering begränsar dock arbetsgivarens rättigheter vid rekrytering.

Arbetsgivaren ansvarar för att en arbetssökande inte diskrimineras vid en rekrytering. De vanligaste orsakerna till diskriminering är

  • kön
  • ålder
  • hälsotillstånd
  • graviditet och utnyttjande av familjeledighet
  • etnisk bakgrund.

Om arbetsgivaren exempelvis väljer en mindre meriterad manlig sökande i stället för en mer meriterad kvinnlig sökande kan det vara fråga om diskriminering vid rekrytering.  Enligt jämställdhetslagen väcker valet misstanke om diskriminering, och för att fria sig från denna misstanke måste arbetsgivaren bevisa att förfarandet grundar sig på någonting annat än de sökandes kön.

Motiveringen kan vara kopplad till arbetets eller uppgiftens natur. Den person som valts kan också på grund av personliga egenskaper eller lämplighet vara bättre lämpad för uppgiften än en mer meriterad sökande av motsatt kön.

Enligt jämställdhetslagen anses också diskriminering på basen av graviditet eller utnyttjande av familjeledighet som förbjuden diskriminering.

Om det gäller ett tjänsteförhållande kan en sökande lämna in ett rättelseyrkande efter valet. Om det gäller ett anställningsförhållande är det inte möjligt att lämna in ett rättelseyrkande.