En arbetstagare kan avtala om bättre arbetsvillkor än vad som anges i kollektivavtalet, men inte om sämre villkor än vad som anges i kollektivavtalet.