Arbetsgivaren måste se till att arbetsenheterna alltid har ett tillräckligt antal kvalificerad personal utbildade i läkemedelsbehandling. Arbetstagaren ska delta i kompletterande och annan tilläggsutbildning som anordnas av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ansvarar för patient- och klientsäkerheten under alla omständigheter. Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att arbetstagarna har tillräcklig aktuell kompetens för att sköta sina arbetsuppgifter. En yrkesutbildad person ansvarar också för patient- och klientsäkerhet och för sin egen kompetens. Hen är ansvarig för vad hen gör och lämnar ogjort.

Enligt Valvira är utförandet av läkemedelsbehandling en vårdaktivitet, oavsett i vilken miljö den utförs. Den utförs främst av yrkesutbildad social- och hälsovårdspersonal (t.ex. sjukskötare och närvårdare). 

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att guiden Handboken om säker läkemedelsbehandling används i alla social- och hälsovårdsenheter där läkemedelsbehandling utförs.

Läkemedelsbehandling i arbetsenheter ska baseras på en läkemedelbehandlingsplan som beskriver läkemedelsbehandlingen.

  • kompetenskrav
  • bestyrkande av kompetens
  • bevarande av kompetens.

Kompetensen för läkemedelsbehandlingen kan upprätthållas genom kompletterande utbildning och denna kan bestyrkas genom tentamen och yrkesprov. I den kompletterande utbildningen och bestyrkandet av kompetens kan färdiga nätutbildningar användas, för vilka organisationerna gör sina egna anvisningar. De bestämmer till exempel hur många gånger en tentamen kan tas om.