Image text
Foto: iStock

En studerande som studerar till ett auktoriserat yrke kan tillfälligt fungera som vikarie, exempelvis sommarvikarie, för en person med detta yrke när han eller hon har avlagt minst två tredjedelar (140 sp) av studierna.

Auktoriserade yrken är exempelvis sjukskötare, bioanalytiker, fysioterapeut, röntgenskötare tai munhygienist.

En studerande som studerar till hälsovårdare, akutvårdare eller barnmorska kan tillfälligt

  • arbeta inom ett auktoriserat yrke när han eller hon har avlagt två tredjedelar (180 sp) av de studier som leder till ifrågavarande yrke.
  • arbeta som sjukskötare när han eller hon har avlagt två tredjedelar av de studier som hör till sjukskötarutbildningen.

Arbetsgivaren måste bedöma om den studerande har avlagt en så stor del av studierna att han eller hon har tillräckliga förutsättningar för att handha uppgiften.

Det ska finnas en namngiven handledare

Studerande arbetar alltid under uppsikt och ledning. På enheter för hälso- eller socialvård måste man skriftligen utse en handledare för studeranden.

Handledaren måste vara en auktoriserad yrkesperson som har rätt att självständigt utöva ifrågavarande yrke och som har tillräckligt med praktisk erfarenhet.

Handledaren ska följa med, handleda och övervaka den studerandes arbete. Han eller hon ska genast ingripa i eventuella missförhållanden och avbryta arbetet om patientsäkerheten äventyras.

Mer information finns på Valviras webbplats 

Kan en sjukvårdsstuderande fungera som vikarierande närvårdare?

En person som studerar till sjukskötare kan vikariera som närvårdare, om arbetsgivaren bedömer att han eller hon har tillräckliga kunskaper. Den studerande får dock inte använda titeln närvårdare.

Närvårdare är en skyddad yrkestitel inom hälsovården. Även andra personer som har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet för att utföra arbetsuppgifterna kan utöva yrken med skyddad yrkesbeteckning. Arbetsgivaren bedömer om så är fallet.

Arbetsgivaren bestämmer vilka uppgifter personen kan utföra som närvårdarvikarie och ber den studerande om ett ikraftvarande studieutdrag. Om personens studierätt har upphört kan han eller hon inte längre arbeta i egenskap av studerande.