Arbetsplatserna ska ha tydliga tillvägagångsinstruktioner i fall av våldssituationer, som beskriver hanteringen av hotfulla situationer, från första hjälpen till eftervård.

I instruktionerna beskrivs rutinerna och ansvarsfördelningen när det gäller

  • hur man ordnar första hjälpen och vård för offret
  • hur man gör en olycksanmälan
  • hur man gör en anmälan till polisen och vid behov till arbetarskyddsmyndigheterna
  • hur eftervården organiseras.

Eftervården inleds inom 1–2 dygn efter händelsen. Vanligen ordnas den av arbetsplatsens företagshälsovård, men den kan även ordnas av någon annan specialist på eftervård.

Arbetsplatsvåld som riktar sig mot en individ berör hela arbetsgemenskapen, och det är skäl att diskutera det som skett med arbetskamraterna och förmännen.

Ersättningar för sveda och värk

En arbetstagare som utsatts för våld på arbetsplatsen kanske funderar på att göra en polisanmälan som målsägande och hur stort skadestånd han eller hon kan kräva för sveda och värk.

Justitieministeriet har en delegation för personskadeärenden. Den har publicerat rekommendationer om ersättningar.

Att förebygga våld på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska i förväg bedöma om det finns hot om våld på arbetsplatsen och om hotet om våld är påtagligt. Ett påtagligt våldshot innebär att det är mer sannolikt än normalt att en arbetstagare utsätts för våld under sitt arbete.

Arbetet ska organiseras så att våldssituationer förhindras så långt som möjligt i förväg eller om det inte är möjligt, så bör säkerhetsutrustningen vara adekvat.

Nainen kädet puuskassa

Medlemsförmån: rättstjänst

Rättshjälp är en betydande medlemsförmån. Om rättshjälp beviljas blir det inte ekonomiska utgifter eller risker för en medlem i Tehy.