Yrkespersoner inom hälsovården har rätt till minst den lön som anges i det kollektivavtal som tillämpas.

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet ska lönen vara skälig. Arbetsavtalslagen anger inte hur stor minimilönen ska vara. När man avtalar om lönen bör man ta reda på vilken lön kollektivavtalen anger för ifrågavarande yrke och avtala om en lön som åtminstone uppfyller detta.