Inom det här området utgörs lönen sällan av bara grundlönen. Tillägg och andra ersättningar utgör en stor del av inkomsten.