Hälsovårdsbranschens kollektivavtalsförhandlingar inleds – Tehy, SuPer och Erto presenterade sina mål

Kollektivavtalsförhandlingarna för hälsovårdsbranschen startade idag fredagen den 1 mars. I början av förhandlingarna diskuterades parternas synpunkter på förhandlingsvårens förlopp och utvecklingen av kollektivavtalet.

Tehy, SuPer och Erto (Sote rf) presenterade sina textmål för arbetsgivarförbundet HALI rf och diskuterade också behovet av att uppdatera bilagan om resor.

– Det gemensamma intresset är att utveckla kollektivavtalet så att det tjänar både arbetstagare och arbetsgivare, säger förhandlingschef Vappu Okkeri.

Förhandlingstiderna har avtalats och tematiserats redan i början av året.

Sote rf och Välmåendebranschen HALI rf förhandlar om ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsovårdssektorn, vars avtalsperiod slutar den 30 april 2024.