Arbetsgivaren kan hyra in arbetstagare från ett personaluthyrnings- eller bemanningsföretag för att göra arbetet. Inom social- och hälsovårdsbranschen kallar man ofta den här formen av arbete för tillfälligt arbete eller inhopp istället för att tala om inhyrd arbetskraft. Det företag som hyr in arbetstagare kallas användar- eller kundföretag.

I de här situationerna ingår arbetstagaren ett arbetsavtal med personaluthyrningsföretaget, även om den faktiska arbetsplatsen är hos användarföretaget.

Personaluthyrningsföretaget

  • betalar arbetstagarens lön
  • uppfyller arbetsgivarens övriga förpliktelser.

Användarföretaget

  • introducerar och handleder arbetstagaren
  • övervakar arbetet.

Inhyrda arbetstagare har som regel rätt till samma tjänster och gemensamma arrangemang på samma villkor som användarföretagets anställda. En inhyrd arbetstagare ska exempelvis ha rätt att äta i arbetsplatsens matsal och tillgång till dess motionsanläggningar.

Användarföretaget är dock inte skyldigt att ekonomiskt stöda den inhyrda arbetstagarens användning av sådana tjänster och arrangemang med exempelvis lunch- eller motionssedlar.

Användarföretaget ska informera de inhyrda arbetstagarna om lediga arbetsplatser på samma sätt som de informerar sina övriga anställda.

Personaluthyrningsföretagets kollektivavtal

Det kollektivavtal som tillämpas inom personaluthyrningsföretaget tillämpas även på den inhyrda arbetstagarens anställningsförhållande. Om personaluthyrningsföretaget inte tillämpar något kollektivavtal följer man det kollektivavtal som tillämpas inom användarföretaget. Om inte heller användarföretaget tillämpar något kollektivavtal måste villkoren för den inhyrda arbetstagarens lön, arbetstid och semester åtminstone överensstämma med de avtal eller den praxis som allmänt gäller hos användarföretaget.

Om användarföretaget anställer en person som tidigare har arbetat med samma eller liknande uppgifter som en inhyrd arbetstagare, ska den tid som han eller hon redan har arbetat hos användarföretaget dras av från den maximala prövotiden.