I arbetsavtalet kan man avtala om hel- eller deltidsarbete. Enligt arbetstidslagen är arbetstiden för en heltidsanställd vid allmän arbetstid högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka.

Vid periodarbetstid är arbetstiden 120 timmar över en period på tre veckor. Kollektivavtalen innehåller bestämmelser om nedre gränser för veckoarbetstiden. Vid allmän arbetstid är arbetstiden normalt nio timmar per dygn och 38 h och 15 min. per vecka, och vid periodarbetstid 114 h och 45 min. över en period på tre veckor.

Deltidsarbete

Deltidsanställda har en arbetstid som underskrider de ovan nämnda timantalen, exempelvis sex timmar per dag eller 20 timmar per vecka.

När en deltidsanställd arbetar fler timmar än avtalat ersätts de extra timmarna som mertidsarbete, om de inte överskrider de kollektivavtalsenliga gränserna för dygns- eller veckoarbetstid.

Ett nollavtal innebär att arbetstagarens regelbundna arbetstid kan variera inom de gränser som anges i arbetsavtalet (t.ex. 0–114 timmar och 45 minuter över en period på tre veckor) i enlighet med arbetsgivarens önskan.

Skyldighet att erbjuda arbete till deltidsanställda

Om arbetsgivaren behöver fler arbetstagare för uppgifter som lämpar sig för de deltidsanställda, är arbetsgivaren skyldig att erbjuda de deltidsanställda detta arbete. Om en deltidsanställd exempelvis arbetar måndag till onsdag, måste arbetsgivaren erbjuda honom eller henne arbete om det behövs någon som arbetar på torsdagar eller fredagar.

Arbetsgivaren måste informera om lediga arbetsplatser på ett sådant sätt att deltids- och visstidsanställda har samma möjligheter att söka platserna som de fast anställda och heltidsanställda.

Att avtala om schemaläggningen av arbetstiden

Arbetsgivaren fattar beslut om hur arbetstiden ska schemaläggas, alltså vilken tid på dygnet arbetstagaren ska arbeta och hur långt arbetsskiftet ska vara. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan dock vid behov avtala om schemaläggningen av arbetstiden i arbetsavtalet.

Man kan till exempel komma överens om att

  • man endast planerar in morgonskiften från måndag till fredag
  • man endast planerar in nattskiften
  • man planerar in en förtätad arbetsvecka, vilket innebär att arbetstagaren arbetar in hela veckans arbetstid under fyra arbetsdagar.