Hälsoservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte på onsdagen nästan hela dagen

Ett centralt ämne var båda parters synpunkter om löneökningar och avtalsperioden. Dessutom gick man igenom mål relaterade till arbetsvälbefinnande och diskuterade främjandet av arbetsvälbefinnande. 

Förhandlingarna fortsätter fredagen den 26.4. 

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf förhandlar om det allmänt bindande kollektivavtalet för hälsovårdstjänster, vars giltighet upphör den 30 april 2024.