I kollektivavtalen har man avtalat om minimikraven när det gäller arbetsvillkor. En arbetstagare kan avtala om bättre arbetsvillkor än vad som anges i kollektivavtalet, men inte om sämre villkor än vad som anges i kollektivavtalet.

Arbetsgivaren ansvarar för att se till att kollektivavtalet följs, även om arbetstagaren är beredd att godkänna sämre arbetsvillkor än vad som stipuleras i kollektivavtalet.