Barnets far har rätt till faderskapsledighet fram tills dess att barnet fyller två år. I vissa kollektivavtal har man avtalat om betald faderskapsledighet.

Lön betalas vanligen ut för de sex eller tolv första vardagarna av faderskapsledigheten, om de förutsättningar som anges i kollektivavtalet uppfylls.

Förutsättningen för att faderskapspenningen ska betalas ut är att fadern deltar i vården av barnet och inte förvärvsarbetar eller utför annat arbete under faderskapsledigheten. En studerande har också rätt till faderskapspenning om han deltar i vården av sitt barn.

Faderskapsledighetens längd och uppdelning av faderskapsledigheten

Faderskapsledigheten kan vara i totalt högst 54 vardagar. Fadern kan utnyttja högst 18 faderskapsledighetsdagar under den tid modern är moderskaps- eller föräldraledig. Om fadern så vill kan han vara faderskapsledig i högst 36 vardagar efter moderskaps- och föräldraledigheten.

Den faderskapsledighet som utnyttjas under moderskaps- och föräldraledigheten kan delas upp i högst fyra delar. Den faderskapsledighet som utnyttjas efter moderskaps- och föräldraledigheten kan delas upp i högst två delar. Faderns ledighet kan inte överföras till modern.

Faderskapspenning betalas ut för måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Fadern kan själv bestämma för vilka dagar han ansöker om faderskapspenning.