Barnets far har rätt till faderskapsledighet om familjeledigheten omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen som gällde före 1.8.2022.

Rätten till faderskapsledighet och faderskapspenning upphör när den nya familjeledighetslagstiftningen träder i kraft 1.8.2022. I fortsättningen har arbetstagaren rätt till föräldraledighet i stället för faderskapsledighet. FPA betalar föräldrapenning för föräldraledigheten.

Den nya familjeledighetslagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om adoptivbarnet tas i vård 31.7.2022 eller senare.

Den gamla familjeledighetslagstiftningen tillämpas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022 eller adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022. Oberoende av den beräknade tidpunkten för barnets födelse tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen om barnet föds och rätten till föräldradagpenning börjar före 1.8.2022.

Om familjeledigheterna omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen, har barnets far rätt att ta ut faderskapsledighet enligt vad som beskrivs nedantills barnet fyller två år. I vissa kollektivavtal har man avtalat om avlönad faderskapsledighet.

Lön betalas vanligen ut för de sex eller tolv första vardagarna av faderskapsledigheten, om de förutsättningar som anges i kollektivavtalet uppfylls.

Faderskapsledighetens längd och uppdelning av faderskapsledigheten

Faderskapsledigheten kan vara i totalt högst 54 vardagar. Fadern kan ta ut högst 18 vardagar faderskapsledighet under den tid modern är moderskaps- eller föräldraledig. Om fadern så vill kan han vara faderskapsledig i högst 36 vardagar efter moderskaps- och föräldraledigheten.

Den faderskapsledighet som utnyttjas under moderskaps- och föräldraledigheten kan delas upp i högst fyra delar. Den faderskapsledighet som utnyttjas efter moderskaps- och föräldraledigheten kan delas upp i högst två delar.

En arbetstagare som omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen kan fortfarande ansöka om faderskapspenning för faderskapsledigheten från FPA. Förutsättningen för att faderskapspenningen ska betalas ut är att fadern deltar i vården av barnet och inte förvärvsarbetar eller utför annat arbete under faderskapsledigheten. Faderskapspenning betalas ut för måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Fadern kan själv bestämma för vilka dagar han ansöker om faderskapspenning.