Försäkringar

Ett omfattande försäkringsskydd för arbetslivet ingår i Tehys medlemskap. Som medlem får du försäkringarna automatiskt. Förutom detta kan du utvidga din egen och dina närståendes försäkringsskydd genom att skaffa försäkringar till medlemspris.

Ett omfattande försäkringsskydd för arbetslivet ingår i Tehys medlemskap. Som medlem får du försäkringarna automatiskt. Förutom detta kan du utvidga din egen och dina närståendes försäkringsskydd genom att skaffa försäkringar till medlemspris.

Det lönar sig att bli medlem i Tehy eftersom arbetsgivarens försäkringar inte täcker alla olyckor. Därför är försäkringsförmånen du får genom Tehy en betydande trygghet mot olyckor i arbetslivet. 

Om du inte ännu är medlem i Tehy, anslut dig nu och få försäkringarna som en del av medlemskapet!

Förutom försäkringarna är du också berättigad att utnyttja vår rättstjänst. Rättshjälp beviljas för tvister i anställnings- eller tjänsteförhållanden, såsom uppsägningar och lönefordringar. Rättshjälpen täcker rättegångskostnaderna för skötseln av ärendet, utan självriskandel och ekonomisk risk om ärendet förloras. Kostnaderna kan stiga upp till tiotusentals euro.

Försäkringar som ingår i medlemskapet beroende medlemskapstypen:

I tabellen nedan hittar du försäkringarna som ingår i olika typer av medlemskap. Försäkringsskyddets omfattning beror på om du är anställd, yrkesutövare, företagare eller studerande. Bekanta dig med tabellen nedan för att se vilka försäkringar som ingår i ditt medlemskap. 

Försäkringar enligt medlemskapstyper

Eller se alternativt i tabellen nedan vilka försäkringar som ingår i ditt medlemskap.

Arbetstagare

Följande försäkringar ingår i arbetstagarnas medlemskap:

Yrkesutövare (0 anställda)

Följande försäkringar ingår i yrkesutövarnas (0 anställda) medlemskap:

Företagare (1–3 anställda)

Följande försäkringar ingår i företagarens (1-3 anställda) medlemskap:

Företagare (4 eller flera anställda)

Följande försäkringar ingår i företagarens (4 eller flera anställda) medlemskap: 

Studerande

Följande försäkringar ingår i studerandes medlemskap:

 ArbetstagareYrkesutövare
(0 anställda)
Företagare
(med 1–3 anställda)
Företagare
(4 eller flera anställda)
Studerande
Yrkesmässig ansvarsförsäkringX   X
PatientförsäkringX*X**  X*
Gruppansvarsförsäkring för företagarmedlemmar XX  
Rättsskyddsförsäkring för företagarmedlemmar  X  
OrganisationsförsäkringXXXXX
Fritidsolycksfallsförsäkring    X
Den olycksfallsförsäkring
som FPA kräver
 XX  

*Patientförsäkringen gäller i det hälsovårds- eller sjukvårdsarbete som en självständig företagare utövar.Företagaren ska vara en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Gäller även för företagare som bisyssla: till exempel studerande med examen för arbete som företagare som utför hälso- eller sjukvårdsarbete som bisyssla. Gäller inte inom frivilligarbete.

**Patientförsäkringen gäller inte under arbete/praktik som ingår i psykoterapistudier.

När en olycka sker, gör så här:

När olyckan sker får du försäkringsbrev och -nummer utan dröjsmål genom att logga in på e-tjänsten. Du behöver dessa uppgifter när du kontaktar försäkringsbolaget. Fyll i skadeanmälan på Turvas webbplats.

Läs mer om försäkringar som ingår i medlemskapet

I tabellen ovanför hittar du försäkringarna som ingår i olika typer av medlemskap. Försäkringsskyddets omfattning beror på om du är anställd, yrkesutövare, företagare eller studerande. Läs mer om försäkringar som ingär i medlemskapet:

Läs mer om försäkringar till medlemspris

Förutom försäkringsskyddet som ingår i ditt medlemskap kan du utvidga din och dina närståendes försäkringsskydd med försäkringar till betydande medlemspriser. Du kan till exempel teckna en livförsäkring till medlemspris. Försäkringar till medlemspris för medlemmar erbjuds av Pohjola Vakuutus, Kaleva och Turva. Se nedan vilka försäkringar du kan teckna till medlemspris!

Intresserad av Tehys medlemsförmåner? 

Se alla förmåner och rabatter för tehyiter.

Iloinen hoitaja

Bli medlem i Tehy

Vi är en gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Vid behov får du gratis rättshjälp, och andra fantastiska medlemsförmåner, såsom de försäkringar som behövs i arbetslivet!